fbpx

Jak skutecznie przygotować się do współpracy z agencją marketingową? Poradnik dla klientów

29.03.2024 | Grafika, Marketing online, Marketingowe trendy

Dobry projekt graficzny to kluczowy element skutecznej strategii marketingowej. Przed rozpoczęciem współpracy z agencją marketingową warto przygotować się odpowiednio, aby proces przebiegał sprawnie i efektywnie. Oto kilka kluczowych kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

Zebranie informacji dotyczących formatu projektu

Przedstawienie agencji marketingowej precyzyjnych informacji dotyczących formatu projektu jest kluczowe dla skutecznej realizacji zadania. Określenie wymiarów, orientacji (np. pionowa/horyzontalna – pamiętaj, że przy podawaniu rozmiaru projektu w pierwszej kolejności podajesz szerokość, następnie wysokość) oraz ewentualnych specyficznych wymagań dotyczących projektu pozwoli agencji dokładnie dostosować projekt do Twoich potrzeb. Dodatkowo, jeśli projekt ma być publikowany online, warto również podać preferowane rozmiary w pikselach oraz uwzględnić zalecenia dotyczące responsywności projektu na różnych urządzeniach.

Pozyskanie specyfikacji drukarni

Jeśli masz już wybraną drukarnię, w której będziesz drukować projekt kontakt z nią przed rozpoczęciem projektu pozwoli uzyskać niezbędne informacje techniczne dotyczące procesu drukowania. Dowiedz się o preferowanym formacie plików (np. PDF, TIFF czy nawet JPG w bardzo dobrej jakości), ustawieniach kolorów (CMYK vs. RGB), rozdzielczości oraz oczekiwanych marginesach i spadach. Zapewnienie agencji tych danych pozwoli uniknąć problemów związanych z niezgodnością techniczną podczas przygotowywania projektu do druku.

Określenie wstępnych założeń projektu, tzw. brief:

Brief to najprościej tłumacząc zestaw wskazówek dla projektanta. Przedstawienie agencji marketingowej wstępnych założeń projektu, takich jak główne przesłanie, grupa docelowa oraz ewentualne preferencje stylistyczne, umożliwi lepsze zrozumienie oczekiwań klienta. Możesz wspomnieć o inspiracjach graficznych, które Cię inspirują, lub przykładach projektów, które podobają Ci się i chciałbyś się nimi zainspirować. Im więcej informacji o Twoich wizjach i potrzebach, tym lepiej agencja będzie mogła dopasować projekt do Twojej marki i celów.

Przygotowanie materiałów i treści:

Zapewnienie agencji marketingowej kompletnych materiałów i treści, które mają być umieszczone w projekcie, jest kluczowe dla efektywnej pracy. Obejmuje to przekazanie logo firmy, wysokiej jakości zdjęć produktów lub usług, oraz tekstów, które mają być użyte w projekcie. Upewnij się, że materiały te są zorganizowane i dostarczone w odpowiednich formatach, aby ułatwić pracę agencji i zapewnić spójność wizualną projektu.

Bądź otwarty na współpracę:

Współpraca z agencją marketingową to proces dialogu i wymiany pomysłów. Bądź otwarty na sugestie i uwagi ze strony agencji, które mogą przyczynić się do lepszego efektu końcowego projektu. Zrozumienie, że współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i otwartości może przynieść najlepsze rezultaty, jest kluczowe dla sukcesu projektu. Pamiętaj, że agencja działa w Twoim interesie i dąży do osiągnięcia wspólnych celów, dlatego warto aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia projektu i wyrażać swoje opinie i sugestie.

Dzięki powyższym wskazówkom, współpraca z agencją marketingową w zakresie projektowania graficznego będzie bardziej efektywna i satysfakcjonująca dla obu stron.

Masz problem z niektórymi pojęciami w powyższym poradniku? Mamy specjalnie dla Ciebie krótki wykaz słów, które ułatwią Ci współpracę z agencją marketingową i osobami projektującymi Twoje materiały reklamowe.

Grafika rastrowa

Grafika rastrowa to obraz zbudowany z pikseli, małych punktów o określonych właściwościach. Przykłady to zdjęcia i obrazy malowane w programach graficznych. Zalety obejmują łatwość edycji i szeroką gamę kolorów, ale wiąże się z dużą objętością plików i utratą jakości przy skalowaniu.

Grafika wektorowa

Grafika wektorowa opiera się na figurach geometrycznych zdefiniowanych matematycznie. Przykłady to logotypy, ikony i ilustracje wektorowe. Zalety to skalowalność bez utraty jakości i mniejsze rozmiary plików, choć może być trudniejsza w tworzeniu i edycji.

Logo

Unikatowy znak graficzny identyfikujący firmę, produkt lub usługę. Może zawierać symbol, nazwę lub obie te rzeczy. Dobrze zaprojektowane logo ułatwia rozpoznawanie i kojarzenie z marką. Składa się z sygnetu (znak), logotypu nazwy w postaci tekstowej oraz opcjonalnie z tagline’u

Sygnet

Sygnet to niewielki, charakterystyczny znak graficzny, najczęściej reprezentujący logo lub markę. Jego zadaniem jest łatwe rozpoznawanie i kojarzenie z daną firmą lub produktem.

Tagline

Tagline, zwany także sloganiem, to krótkie, łatwe do zapamiętania zdanie lub fraza, która towarzyszy logotypowi lub nazwie marki. Jego celem jest uwydatnienie głównego przekazu marki i zapamiętanie go przez klientów.

Księga znaku

Dokument określający zasady stosowania logo i innych elementów identyfikacji wizualnej marki. Zapewnia spójność wizerunku marki we wszelkich materiałach reklamowych.

Brandbook

Szeroki dokument opisujący strategię marki, wizję, wartości, pozycjonowanie i identyfikację wizualną. Brandbook to narzędzie do budowania spójnej i rozpoznawalnej marki.

Typografia

Sztuka doboru krojów pisma, wielkości i rozmieszczenia tekstu w celu czytelności i estetyki. Typografia obejmuje również wybór interlinii, marginesów i innych elementów wpływających na wygląd tekstu.

Kompozycja

Układ elementów graficznych na stronie lub ekranie w celu stworzenia harmonijnej całości. Obejmuje wykorzystanie linii, kształtów, punktów ciężkości, rytmu i proporcji.

CMYK

Model kolorów używany do druku, oparty na czterech kolorach: cyjan (ang.cyan), magenta (ang. magenta), żółty (ang. yellow) i czarny (ang. black lub key colour)

RGB

Model kolorów używany na ekranach elektronicznych, oparty na trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim (Red, Green, Blue)

Responsywność

Responsywność to kluczowy element projektowania strony internetowej lub aplikacji, umożliwiający dostosowanie do różnych urządzeń o zróżnicowanych rozmiarach ekranów i rozdzielczościach. Strony internetowe dostosowane do responsywności automatycznie modyfikują swój układ i wygląd, dostarczając optymalne wrażenia użytkownika na każdym urządzeniu.

Makieta

Makieta to graficzny projekt przedstawiający ogólny wygląd i układ strony internetowej, aplikacji lub innego produktu cyfrowego. Stworzenie makiety pozwala na zwizualizowanie projektu jeszcze przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego realizacji, co ułatwia podejmowanie decyzji projektowych.

Formaty plików

  • PDF (Portable Document Format): Uniwersalny format plików do drukowania i wyświetlania dokumentów.
  • JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group): Popularny format kompresji obrazów rastrowych.
  • PNG (Portable Network Graphics): Format kompresji obrazów rastrowych bez utraty jakości.
  • WebP: Nowoczesny format kompresji obrazów rastrowych, oferujący lepszą kompresję niż JPG i PNG.
  • AI (Adobe Illustrator): Format plików programu Adobe Illustrator do tworzenia grafiki wektorowej.
  • CDR (CorelDRAW): Format plików programu CorelDRAW do tworzenia grafiki wektorowej.
  • EPS (Encapsulated PostScript): Format plików do drukowania grafiki wektorowej.
  • SVG (Scalable Vector Graphics): Format plików do tworzenia grafiki wektorowej w języku XML.

Spady

Spady to dodatkowy obszar dokumentu po jego bokach, mający na celu zachowanie granicy między cięciem a projektem. Ich zastosowanie zapewnia, że po obcięciu dokumentu nie pojawią się białe brzegi, co jest istotne dla estetyki.

Obszar bezpieczny

Obszar bezpieczny to odległość od krawędzi na wydruku lub stronie internetowej, zapewniająca, że ważne elementy graficzne nie ulegną przypadkowemu ucięciu lub deformacji. Typowe wartości obszaru bezpiecznego to 5 mm od każdej krawędzi dla druku i 10px od każdej krawędzi dla stron internetowych. Ważne jest unikanie umieszczania istotnych elementów w obszarze bezpiecznym, aby zagwarantować ich prawidłowe wyświetlanie i czytelność.